Allmän information

BRF Hummersberg är en s.k. äkta förening (fastigheten byggdes 1930 och består idag av 29 bostadsrätter, 1 hyresrätt (dold tillgång) samt en lokal.

Föreningen bildades 2001 och fastigheten (Isbrytaren 20) förvärvades 2003.

Föreningen har runt 40 medlemmar boende i huset. Det innebär att många medlemmar har eller har haft uppdrag i styrelsen eller ansvar för specifika uppgifter kopplat till fastigheten. Två gånger per år ordnas gemensamma städdagar, deltagandet brukar vara högt. 

För den medlem som funderar på att bygga eller renovera hänvisas till avsnitt "Föreningsdokument". Samma gäller för medlem som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand.