Genomförda renoveringar

 • 2021 uppdatering av maskinpark i tvättstugan
 • 2021 relining av spillvattenrör i bottenplattan
 • 2019 installation av värmeslingor i stuprör och hängrännor
 • 2017 Renovering av kontorslokalen
 • 2017  Renovering av ytterfönster våningsplan 6
 • 2017  Installation av fibernät i fastigheten
 • 2016 Byte av fjärrvärmeanläggning och ny temperaturstyrning
 • 2015 Ombyggnad av cykelförråd
 • 2015 Renovering och ombyggnad av hiss
 • 2014 Renovering av återstående terrasser och balkonger som inte renoverades 2010/2011
 • 2014 Renovering av fasader
 • 2011 Byte av termostater på lägenheternas radiatorer
 • 2010/2011 Renovering av entré och trapphus
 • 2010/2011 Renovering av två terrasser mot gården
 • 2010/2011 Bygge av vindsvåning
 • 2010/2011 Renovering av stora delar av taket
 • 2010/2011 Bygge av ny tvättstuga (maskiner från 2007)
 • 2010 Bygge av nytt förråd
 • 2006 Utvändig målning av fönster
 • 1986/87 Byte av fönster
 • 1986/87 Renovering av tak
 • 1986/87 Stambyte elstigar
 • 1986/87 Stambyte kök och bad