Styrelsen

Ordförande:
Allan Rothlind

Sekreterare:
Frida Hamberg

Kassör:
Viktor Engborg

Ledamot:
Lisa Andersson

Suppleant till styrelsen:
Kerstin Brynolf
Daniel Hätty

brfhummersberg@gmail.com

Adress:
Brf Hummersberg
Kungsholms Strand 179
11248 Stockholm

Fakturaadress:
5838 Brf Hummersberg
c/o SBC
Box 5
85102 Sundsvall